Voor het onderzoeken en testen van het innovatieve kweeksysteem dat we willen gaan gebruiken heeft EntoBreed samen met Entofarm BV in september een ‘Subsidie Kennisondersteuning agro en food in Overijssel 2020’ aangevraagd. Vandaag hebben we de subsidie beschikking van de Provincie Overijssel ontvangen. Met dank aan De Breed & Partners en Kennispoort Regio Zwolle voor hun inzet om deze subsidie te verwerven.

Met deze subsidie kunnen we concreet aan de slag om het innovatieve en energiezuinige kweeksysteem, dat ontwikkeld is door Entofarm Equipment BV, uit te testen en hieraan nieuwe innovaties toevoegen. Zo willen we het systeem nog energiezuiniger maken, meer stofreductie halen en meer processen rondom de kweek automatiseren. We zijn de Provincie Overijssel zeer erkentelijk met de toekenning van deze subsidie en de kans die ons daarmee geboden wordt om onze geplande innovatie vorm te geven.