Opening EntoBreed gebak met meelwormenmeel

‘Er hangt verandering in de lucht’ – Opening EntoBreed

‘Er hangt verandering in de lucht’. Met deze woorden begon wethouder René de Heer zijn speech tijdens de officiële opening van onze meelwormenkwekerij. ‘Wat is er mooier dan dat er met deze verandering in de lucht, een ondernemer is zoals Wouter die al een stap verder denkt?’ vervolgt de Heer. Wouter Simons, oprichter en CEO, vertelde vol trots het pad dat hij heeft afgelegd en zijn drijfveren om EntoBreed op te richten. “Ik wil laten zien dat het anders kan, dat eiwitrijke ingrediënten gewonnen uit insecten de toekomst zijn.” vertelde Wouter. Het is onze ambitie dat binnen 10 jaar iedereen in Nederland minstens een keer per week een product eet waarin onze ingrediënten verwerkt zijn.

Sinds de start van de kweek in april van dit jaar is er een forse groei geweest. Inmiddels werken er 12 medewerkers bij EntoBreed en er wordt flink geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit en verkoopkanalen. EntoBreed kiest bewust voor het afzetten van meelwormen als ingrediënt. “Ten eerste omdat consumenten een hele meelworm niet zo snel zullen opeten, ten tweede omdat duurzaam geproduceerde eiwitrijke ingrediënten een belangrijke basis van veel levensmiddelen zijn” vertelde Wouter. Uiteraard was deze opening  ook hèt moment om onze gasten te laten proeven van de lekkernijen met ingrediënten verkregen uit onze eigen meelwormen! De gasten waren verrast over de product mogelijkheden die varieerden van gebak tot burger.  

De meelwormen zelf worden gevoerd met reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. EntoBreed heeft als doel meelwormen te kweken waarvoor geen extra land en water nodig is. Het bedrijf zoekt daarom samenwerkingen om laagwaardige reststromen te kunnen gebruiken als voer. “Door het gebruik van deze lokale reststroom, creëren we voor samenwerkingspartners een waardevolle afzet van hun restproduct en werken we samen aan een circulaire voedselketen”, legt Simons uit.

Als startup timmert EntoBreed hard aan de weg. Simons heeft vorig jaar geld opgehaald via Crowdfunding, het Regionaal Zwolle Incubatorfonds en ook de ABN AMRO is als huisbankier en financier betrokken bij het project. Met deze investeringen hebben we als eerste in de wereld een uniek kweeksysteem kunnen opzetten waardoor we bijna energie neutraal meelwormen kunnen kweken. René de Heer sloot zijn speech af met de complimenten voor het lef van Wouter om in zo’n korte tijd een bedrijf neer te zetten dat zowel circulair is, als impact ondernemerschap toont en ook nog energie neutraliteit nastreeft. ‘Wouter is de ondernemer met lef!’. ‘We gaan naar een situatie toe waarbij we met elkaar de schouders eronder moeten zetten waardoor we deze wereld leefbaar kunnen houden voor volgende generaties.’ Sloot René af.